Project Description

Gods grootheid in de schepping
Gods grootheid in de schepping – Psalm 147 “Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze alle bij name”
2 maal 80 x 100 – €975